Zestawienie treści przewodnika z wymaganiami podstawy programowej znajduje się tutaj