Kalkulator Unicode

Wpisz tekst, którego długość w Unicode chcesz obliczyć:

Oblicz długość (w bitach)

Długość po zakodowaniu:

UTF-8: 0 bitów

UTF-16: 0 bitów

UTF-32: 0 bitów