Mieszacz kolorów RGB -- używany do wyświetlania kolorów na ekranie

Red -- ustawiony na: 127
Green -- ustawiony na: 127
Blue -- ustawiony na: 127