Generator liczb

Niektóre z poniższych kodów są poprawne, a niektóre nie.

Kody są generowane bez kresek, spacji itp.