Dopasowywanie kolorów RGB

Spróbuj dopasować kolor do tego w oknie kolor 24-bitowy.

24 bit

Red - 8 bitów dla koloru czerwonego:
Green - 8 bitów dla koloru zielonego:
Blue - 8 bitów dla niebieskiego:
kolor 24-bitowy
kolor otrzymany
Reprezentacja bitowa -- kliknij na bit by go zmienić
Reprezentacja szesnastkowa

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwych wartości?

Teraz zrób podobne ćwiczenie dla kolorów 8-bitowych.

8 bit

Red - 3 bity dla koloru czerwonego:
Green - 3 bity dla koloru zielonego:
Blue - 2 bity dla koloru niebieskiego:
kolor 8-bitowy
kolor uzyskany
Reprezentacja bitowa -- kliknij na bit by go zmienić
Representacja szesnastkowa